Pages Menu
Categories Menu
Czym jest część wspólna?

Czym jest część wspólna?

Aby podział obowiązków pomiędzy współwłaścicieli nieruchomości był możliwy, konieczne jest określenie obszaru, który stanowi część wspólną. Jest to część, do korzystania z której równe prawo mają wszyscy mieszkańcy nieruchomości. Do części wspólnej możemy więc zaliczyć klatki schodowe i korytarze, strychy, dach i elewację budynku, pralnie i suszarnie a także schowki lub miejsce wydzielone na wózkarnię. W skład części wspólnej wchodzą również systemy wentylacji, systemy kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i gazowa. W przypadku klatek schodowych lub dachu przynależność do części wspólnej jest oczywista i łatwa do określenia. Nieco bardziej skomplikowany status mają te elementy, które częściowo lub w całości znajdują się w lokalach, jednocześnie będąc elementem własności wspólnej. W przypadku instalacji za część wspólną uznaje się tę część, która znajduje się przed licznikiem albo zaworem głównym. Szczególnym przypadkiem jest instalacja co, która w całości jest częścią wspólną nieruchomości, łącznie z grzejnikami zainstalowanymi w...

Czytaj więcej
Niektóre prawa i obowiązki właścicieli

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli

Współwłaściciele nieruchomości, a więc właściciele pojedynczych lokali posiadają określone przez ustawę prawa i obowiązki związane z mieszkaniem w ramach Wspólnoty. Podstawowy obowiązek to ponoszenie opłat związanych z  utrzymaniem i użytkowaniem lokalu. Właściciele lokali uczestniczą również w kosztach związanych z częścią wspólną nieruchomości oraz gruntem, na którym znajduje się nieruchomość. Współdzielenie opłat dotyczy też wszystkich części nieruchomości i urządzeń, które służą mieszkańcom, tzn. takich części i takich urządzeń, które nie są przeznaczone jedynie do użytku przez wyszczególnionych właścicieli. Wszyscy właściciele nieruchomości są uprawnieni do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami, które przekraczają kompetencje Zarządu. Jest to m.in. określanie wysokości opłat wiążących się z zarządzaniem nieruchomością a także prawo do wyboru i odwoływania członków...

Czytaj więcej
Nieruchomość w stanie niepogorszonym

Nieruchomość w stanie niepogorszonym

Stan nieruchomości i jakość życia członków wspólnoty mieszkaniowej zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania nieruchomością. Zapisy prawne przewidują, że zarządca utrzyma nieruchomość w stanie niepogorszonym. To jednak minimum, którego należy wymagać od osoby lub firmy zarządzającej. Dlatego osoby trudniące się zarządzaniem nieruchomościami zawodowo często deklarują, że pod ich skrzydłami nieruchomość zyska na wartości. Innymi słowy, jest to obietnica tego, że stan nieruchomości nie tylko nie ulegnie pogorszeniu, ale będzie coraz lepszy. Na zarządcy spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z przeprowadzaniem nowych inwestycji oraz ciągłym kontrolowaniu stanu obiektu. Dokonywane przez zarządcę inwestycje powinny być zgodne z przeznaczeniem nieruchomości. Natomiast kontrola stanu opiera się na okresowych przeglądach. Zarządca jest odpowiedzialny za pełnienie nadzoru nad kontrolami. Niewłaściwie działająca wentylacja czy prześwity w dachu będą zawsze winą zarządcy – nawet jeśli zlecił on wykonanie kontroli na czas. Takie rozwiązanie zmusza nadzorców do rozsądnego wybierania firm dokonujących przeglądów lub prac konserwacyjnych. Zarządca nieruchomości jest wybierany przez Zarząd Wspólnoty i działa w oparciu o umowę. Natomiast Zarząd składa się z mieszkańców...

Czytaj więcej