Pages Menu
Categories Menu
Ustalanie wysokości opłat

Ustalanie wysokości opłat

Pewne decyzje, nawet dotyczące wspólnej części nieruchomości, przekraczają kompetencje Zarządu. Do decyzji tych należy określanie wysokości niektórych opłat. W celu ustalenia wysokości wydatków konieczne jest wydanie uchwały przez Wspólnotę. Głosowanie nad uchwałą może przebiegać bezpośrednio, tzn. podczas spotkania właścicieli lokali lub być oparte o głosowanie indywidualne, które polega na zebraniu głosów od właścicieli poszczególnych lokali. Warto pamiętać, że w tym drugim wypadku informacja na temat treści uchwały musi być w formie pisemnej dostarczona do wszystkich właścicieli. Ustalenia dotyczące wysokości opłat mogą odnosić się do ubezpieczeń i pozostałych opłat publicznoprawnych – wyjątkiem jest sytuacja, w której każdy z właścicieli pokrywa koszty ubezpieczenia na własną rękę. Uchwały mogą dotyczyć także kosztów związanych z pracami remontowymi i konserwacją budynku, z opłatami za media dotyczącymi części wspólnej, opłatami za windę lub antenę zbiorczą lub z wydatkami na utrzymanie w  nieruchomości czystości. Członkowie wspólnoty podejmują również decyzję odnośnie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu lub...

Czytaj więcej
Sprawiedliwy podział opłat

Sprawiedliwy podział opłat

Wysokości opłat dotyczących wspólnej części nieruchomości są określane za pomocą uchwał podejmowanych przez członków Wspólnoty. Suma opłat dotyczących części wspólnej nie rozwiązuje jednak problemu podziału opłat na poszczególnych członków. Każdy właściciel lokalu powinien brać udział w kosztach użytkowania części wspólnej, jednak opłaty mogą być podzielone w różny sposób. W związku z koniecznością podziału kosztów, Wspólnota musi określić zasady, na podstawie których każdemu właścicielowi przypadnie sprawiedliwy udział w opłatach. Trafnym i akceptowanym przez większość właścicieli rozwiązaniem jest zwykle proporcjonalny podział kosztów na podstawie metrażu lokali. Im większy lokal zajmuje właściciel, tym większą część kosztów wspólnych będzie musiał...

Czytaj więcej