Pages Menu
Categories Menu
Czym jest Zarząd Wspólnoty?

Czym jest Zarząd Wspólnoty?

Właściciele lokali mieszkaniowych mają prawo wyboru osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór na wspólną częścią obiektu. Grono osób wybranych to Zarząd Wspólnoty, który następnie zleca zarządzanie nieruchomością profesjonalnemu zarządcy. Aby ten ostatni mógł działać swobodnie, Zarząd powinien udzielić stosownych pełnomocnictw. Ustawa określa również relacje pomiędzy Wspólnotą i jej poszczególnymi członkami. Zarząd odkrywa tu ważną rolę, ponieważ występuje jako reprezentant Wspólnoty. To samo dotyczy zewnętrznych spraw Wspólnoty Mieszkaniowej. W tym wypadku Zarząd również występuje w roli reprezentanta. Zarząd ma prawo do samodzielnego działania w imieniu Wspólnoty. Ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących wspólnej części nieruchomości i do zarządzania tą częścią. W określonych przypadkach Zarząd zyskuje również prawo wstępu do lokali mieszkalnych. Dotyczy przede wszystkim prac konserwacyjnych lub remontowych. Zarząd ma prawo uzyskania dostępu do lokalu również wtedy, gdy w mieszkaniu pojawiła się awaria, mająca wpływ na stan innych...

Czytaj więcej
Odwołanie członków Zarządu

Odwołanie członków Zarządu

Zarząd jest wybierany przez członków Wspólnoty, a co za tym idzie – właściciele lokali mają określone wymagania wobec wybranych osób. Od Zarządu w dużej mierze uzależniony jest komfort życia mieszkańców. Do kompetencji Zarządu należy również realizowanie uchwał podjętych przez Wspólnotę. Zarząd powinien być co roku rozliczany z realizacji Uchwał. Jeśli uchwały nie zostały właściwie wprowadzone w życie oznacza to, że Zarząd nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Powodem do niezadowolenia z działań Zarządu mogą być również widoczne zaniedbania czy nieumiejętność nawiązania współpracy ze skutecznym Zarządcą. Jeśli członkowie Wspólnoty mają wątpliwości co do właściwego funkcjonowania Zarządu lub jego części, możliwa jest zmiana składu osobowego Zarządu. W tym celu Wspólnota musi podjąć uchwałę o odwołaniu członków...

Czytaj więcej
Uchwały podejmowane przez Wspólnotę

Uchwały podejmowane przez Wspólnotę

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo do częściowego samostanowienia o sobie poprzez podejmowanie Uchwał. Uchwały mogą być podejmowane trzema metodami. Pierwszą z nich jest przyjęcie regulacji poprzez głosowanie na zebraniu współwłaścicieli nieruchomości, druga to głosowanie indywidualne, czyli zbieranie głosów przez Zarząd. Trzecia metoda jest połączeniem dwóch poprzednich, a więc przewiduje podsumowanie wyników z zebrania oraz głosów zebranych indywidualnie. Po zebraniu głosów, każdy biorący udział musi być poinformowany o wynikach – w przypadku indywidualnego zbierania głosów należy dostarczyć informację pisemną do wszystkich właścicieli. Głosowanie nie zawsze jest ważne. Nawet jeśli większość osób biorących w głosowaniu opowiedziała się za wprowadzeniem uchwały, nie zacznie ona obowiązywać, jeśli w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa osób uprawnionych do głosowania, tj. współwłaścicieli nieruchomości. Uchwała nie wejdzie w życie również wtedy, gdy jeden z współwłaścicieli mieszkania uzna, że jest ona szkodliwa. A dokładniej, gdy właściciel złoży skargę do sądu w ciągu sześciu tygodni od momentu podjęcia uchwały. W przypadku indywidualnego zbierania głosów, termin sześciu tygodni należy liczyć od momentu poinformowania właściciela o postanowieniach uchwały. Skarga będzie uzasadniona...

Czytaj więcej